Ojciec Stefan Maria Manelli, założyciel Rodziny Franciszkanów Niepokalanej, urodził się 1 maja 1933 roku w Rijeka (aktualnie Chorwacja). W wieku 11 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kupertynie we Włoszech, w 1949 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a w 1955 przyjął święcenia kapłańskie i uzyskał doktorat z teologii duchowości. Od dziecka, z całą rodziną często bywał w San Giovanni Rotondo u św. Ojca Pio, którego też był (aż do jego śmierci) synem duchowym.

2 sierpnia 1970 roku wraz z Ojcem Gabrielem daje początek odnowie życia franciszkańskiego, zakładając we Frigento, przy Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady pierwszy Dom Maryjny. Po 20 latach, 22 czerwca 1990 roku, odnowa ta, którą podziela wielu braci pragnących żyć radykalnym życiem ewangelicznym, zostaje zatwierdzona i erygowana w Instytut na prawach diecezjalnych, a 1 stycznia 1998 w Instytut na prawach papieskich.

1 listopada 1982 roku wraz z Ojcem Gabrielem zakłada pierwszą wspólnotę Sióstr Franciszkanek Niepokalanej w Novaliches (Filipiny).

 

Ojciec Gabriel Maria Pellettieri, współzałożyciel Rodziny Franciszkanów Niepokalanej, urodził się 11 czerwca 1940 roku w Vaglio Basilicata (Włochy). W wieku 10 lat wstąpił do Mniejszego Seminarium Braci Mniejszych Konwentualnych w Ravello. W 1957 złożył pierwsze śluby zakonne a w 1965 przyjął święcenia kapłańskie. Uzyskał licencjat z teologii duchowości na papieskim uniwersytecie „Seraphicum”. W 1970 roku wraz z O. Stefanem dał początek „Domu Maryjnemu” we Frigento. W 1979 wyjechał na misje na Filipiny, gdzie jako przełożony placówki, pozostał do 1989 roku. Na Filipinach towarzyszy też pierwszej grupie dziewczyn, z których weźmie początek Instytut Sióstr Franciszkanek Niepokalanej.

Copyright © 2022 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej