Ave Maria!

Z Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata” św. Jana Pawła II

„Misja życia konsekrowanego i żywotność instytutów zależy oczywiście od wierności, z jaką osoby konsekrowane przeżywają swoje powołanie, ale przetrwa w przyszłości w takiej mierze, w jakiej inni ludzie zechcą odpowiedzieć wielkodusznie na Boże wezwanie.”

„Głównym celem procesu formacyjnego jest przygotowanie człowieka do całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa”.

„Ideałem życia konsekrowanego jest upodobnienie się do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z siebie… jest to proces stopniowego przyswojenia sobie myśli i uczuć Chrystusa”.

 

Naśladując św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marię Kolbego, Siostry Franciszkanki Niepokalanej pragną upodobnić się do Naszego Pana Jezusa Chrystusa, biednego, pokornego i ukrzyżowanego, żyjąc bezgranicznym oddaniem się Niepokalanej w posłuszeństwie, bez żadnej własności i w czystości.

W Instytucie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej droga formacji zakonnej prowadzi przez następujące etapy:

 

Aspirantura – trwający minimum 3 miesiące, podczas którego kandydatka „przyzwyczaja się” do nowego życia we wspólnocie. 
Pierwszy etap formacji (aspirantura i część postulatu) z reguły odbywają się w kraju gdzie kandydatka wstępuje, aby po kilku miesiącach przejść do domu formacyjnego dla postulantek. W Europie znajduje się on we Włoszech.

 

 

 

 

Postulat – trwający od 6 miesięcy do jednego roku i więcej, jest okresem rozeznawania swojego powołania i przygotowania do nowicjatu. Postulantka zapoznaje się z duchowością i historią naszego Instytutu, poszerza wiedzę religijną oraz poznaje obowiązki i prace sióstr.

 

 

 

Nowicjat – trwa minimum jeden rok i jest czasem intensywnego, duchowego i teoretycznego przygotowania do życia zakonnego. Siostry nowicjuszki uczą się żyć w ciągłej obecności Boga i Niepokalanej, kierować we wszystkim czystą intencją, łączyć miłość Boga z miłością bliźniego. Pogłębiają charyzmat i duchowość Instytuty poprzez studiowanie Księgi Uświęcenia (tekst legislacyjny Franciszkanek Niepokalanej).

 

 

Juniorat – przez 6 lat Siostry ponawiają złożone śluby i jest to czas dojrzewania wewnętrznego każdej z nich w przeżywaniu jej konsekracji Bogu w sposób pełniejszy i głębszy. Siostra wpatrując się i naśladując Niepokalaną, pragnie coraz bardziej stawać się prawdziwą Oblubienicą Chrystusa całą „czystą, świętą i niepokalaną”.


Formacja ciągła – Proces formacji nigdy się nie kończy i ma on na celu „przeistoczenie” w Niepokalaną, i w Niej, doskonałe upodobnienie się do Pana Jezusa. W tym celu są organizowane coroczne rekolekcje i comiesięczne dni skupienia. Ponadto Rodzina Franciszkanów Niepokalanej dwa razy w roku spotyka się na trzech dniach studiów, gdzie jest pogłębiana duchowość i charyzmat Instytutu w świetle nauczania Kościoła i według przykładu franciszkańskich świętych.


Copyright © 2022 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej