AVE MARIA!


…. FRANCISZKAŃSKO-MARYJNY

Nasz charyzmat polega na przeżywaniu życia franciszkańskiego w świetle i w obecności Niepokalanej według Reguły zatwierdzonej św. Franciszka z Asyżu i Maryjnego Szlaku życia franciszkańskiego.

„Maryjny Szlak życia franciszkańskiego” zawiera w sobie pierwotną inspirację Założyciela, określa charyzmat specyficzny Instytutu, jest normą opisującą formę życia franciszkańsko – maryjną.

Szlak Maryjny wnosi do naszego franciszkańskiego życia nowy ślub, Ślub Maryjny bezgranicznego oddania się Niepokalanej który składamy w profesji zakonnej wraz z pozostałymi trzema ślubami: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.

      „Najważniejszą naszą czynnością jest, aby tak starać się żyć by coraz bardziej stawać się własnością Niepokalanej.”  — Święty Maksymilian


….MISYJNY

Na mocy „Ślubu maryjnego” bezgranicznego oddania się Niepokalanej każda siostra nosi w sobie powołanie misyjne, które wyraża w gotowości bycia posłaną gdziekolwiek Niepokalana zechce poprzez święte posłuszeństwo. Dlatego też Zgromadzenie ma otwarte swoje placówki już na wszystkich kontynentach.

     „Bez granic oddać się Niepokalanej znaczy: być zawsze gotowym wszędzie pracować gdzie Ona zechce. A więc czy na misje pojechać, czy pieszo dziś wyruszyć do Moskwy lub Madrytu, gdyby taka była wola Niepokalanej.
Gdybyśmy w tym wypadku postawili chociażby jedno „ale” – nie byłoby to oddanie bezgraniczne”.
(z Konferencji św. Maksymiliana)

 

….KONTEMPLACYJNY

Nieprzerwanym źródłem misyjności i różnorakiej działalności apostolskiej Instytutu jest życie wspólnotowe w modlitwie i kontemplacji, w ubóstwie i w pokucie, na których mocno oparte są fundamenty całego Instytutu jak i każdego jego członka.

Od 2001 roku wewnątrz Instytutu są też obecne wspólnoty czystej klauzury oddane życiu kontemplacji i pokuty. Siostry kontemplacyjne swoją intensywną i nieustanną modlitwą – na wzór Mojżesza ze wzniesionymi rękami - podtrzymują i dodają duchowej i fizycznej energii siostrom i braciom życia apostolskiego w kontynuowaniu Misji Niepokalanej Pośredniczki wszystkich łask.

Copyright © 2022 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej