O. Stefan Maria Manelli, FI

Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania (Mt 16,27).

Ta wielka zapowiedź Sądu Powszechnego została dana całej ludzkości. Na końcu świata każdy człowiek będzie musiał zdać sprawę ze swego życia w obecności całego rodzaju ludzkiego.

Oto inne fundamentalne fragmenty Pisma Świętego mówiące o tym wydarzeniu:

• „Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie“ (Dn 12,2)

• „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia“ (J 5,28-29)

• „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim“ (J 6,56)

Michał Anioł

Ogromne wrażenie robi scena Sądu Ostatecznego namalowana przez Michała Anioła Buonarottiego w kaplicy sykstyńskiej w Rzymie. Całokształt dzieła przywodzi na myśl ogrom wydarzeń ostatecznych z dnia Sądu - ale nawet najżywsza wyobraźnia ludzka ustąpić musi wobec niewyobrażalności tego wydarzenia; tak jedynego i niepowtarzalnego...

Jedno jest jednak pewne - że chcielibyśmy wszyscy zapewnić sobie na ów dzień miejsce po prawicy Pana; pośród tych, do których powie On: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!“ (Mt 25,34).

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej