O. Stefan Maria Manelli, FI

Bóg każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe (Koh 12,14).

Możemy postawić sobie pytanie: gdzie odbywa się sąd szczegółowy po śmierci? Św. Alfons de Liguori odpowiada: „Jest wspólną opinią teologów, że w samym miejscu i w samej chwili rozdzielenia duszy i ciała wznosi się trybunał Chrystusowy; tam następuje Sąd, tam Bóg wygłasza wyrok“.

Jasnym jest, że aby to spotkanie z Bogiem natychmiast po śmierci poszło jak najlepiej, potrzebne jest przygotowanie (zarówno bliższe jak i dalsze), wraz z zapewnieniem duchowej opieki osobie umierającej. 

Kto zbliża się do śmierci powinien pamiętać słowa Pana Jezusa:

• „Błogosławieni, którzy w Panu umierają“ (Ap 14,13) - czyli ci, którzy umierając są w stanie łaski uświęcającej (nie zaś „niełaski“ grzechu śmiertelnego).

• „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!“ (Mt 7,13-14)

• „Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie“ (Mt 24,43-44).

• „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny“ (Mt 25,13).

Te słowa Pana Jezusa, stanowiące tak ważne nauczanie z Jego woli zapisane przez Ewangelistów, nie mogą pozostawić obojętnym nikogo - a szczególnie chorych znajdujących się u schyłku ziemskiej egzystencji. Powinni oni do głębi przejąć się czekającym ich nieuchronnie zdaniem sprawy z całego życia wobec Najwyższego Sędziego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej