JEZUS DAJE OWCOM ŻYCIE WIECZNE

Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia postać Dobrego Pasterza, uwydatniając Jego najbardziej charakterystyczną i zarazem najpiękniejszą cechę: niezmierzoną miłość do ludzi. Jezus podkreśla, że zna „swoje owce” (por J 10,27). To nie jest zwykłe poznanie abstrakcyjne, lecz ścisła relacja miłości i zjednoczenia. To z miłości do nas Jezus uczynił najwyższy dar z samego Siebie na Krzyżu i w Eucharystii i ze względu na tę miłość                                                                                                    zapewnia nas, że „owce z Jego stada”, jako należące do Niego, „nie zginą na                                                                                wieki i nikt nie wyrwie ich z Jego ręki” (J 10,28). Chrześcijanom trudno                                                                                          będzie znaleźć lepszy powód do radości i pokoju niż te słowa Jezusa.                                                                                               Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej