BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI

Jezus pokazuje swoją ranę Tomaszowi jako znak dokonanego odkupienia. Naprawdę zmartwychwstał i w związku z tym zaczyna nowe życie. Jezus daje uczniom Ducha Świętego, aby na nowo się narodzili (por. Gen 2.7). W ten sposób - zsyłając Ducha Świętego, Pan Jezus zmartwychwstały daje początek nowemu dziełu. Zapoczątkowuje sakrament spowiedzi: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie  grzechy, są im                                                                                                           odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22).                                                                                                   Istotne jest to, że Jezus powtarza pozdrowienie „Pokój  wam” właśnie w                                                                                       chwili jego ustanowienia. Uświadamia nam to, że prawdziwy pokój – pokój                                                                                serca, otrzymujemy wraz ze szczerą spowiedzią, gdy otrzymujemy                                                                                                   przebaczenie Boga. W tym momencie stajemy się nowymi stworzeniami i                                                                                  rozpoczynamy nowe życie, życie w łasce Bożej.     Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej