CZYSTOŚĆ DUSZY ZAPEWNIA OGLĄDANIE CHWAŁY BOGA

Komentując ten epizod Ewangelii, święty Beda mówi, że Pan „w miłosiernej łaskawości swojej dozwolił Piotrowi, Jakubowi i Janowi przez krótką chwilę cieszyć się oglądaniem szczęśliwości, która trwa wiecznie po to, aby ich przygotować do mężnego znoszenia przeciwności”. Niewątpliwie wspomnienie tych chwil spędzonych przy Panu na górze Tabor stanowiło wielką pomoc w wielu trudnych sytuacjach życia tych Apostołów. Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej