PRZYKAZANIE MIŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ

Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu; lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!..." (Mt 5,38-48) 

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wzywają nas do miłości bliźniego wykraczającej poza kryteria ludzkie. Oczywiście, w stosunkach z innymi ludźmi nie możemy być naiwni i powinniśmy praktykować sprawiedliwość (aby móc wymagać przestrzegania własnych praw) i roztropność (ale wyrzeczenie się lub poniesienie ofiary dla dobra innych nie powinno wydawać się nam czymś przesadnym). W ten sposób upodobnimy sie do Chrystusa, który przez swoją śmierć na Krzyżu dał nam przykład miłości przekraczającej wszelką miarę ludzką.  Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej