WYMAGANIA NOWEGO PRZYMIERZA

Dzisiejsza Ewangelia daje nam wskazówki, co do wypełniania przykazań Bożych w naszym codziennym życiu. Mamy postępować według Dekalogu; Pan Jezus mówi jasno: „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5,17). Nie możemy więc dać się zwieść rozmaitym prądom, które w dzisiejszym świecie chcą wpłynąć na nasze rozumienie przykazań Bożych.  Czytaj więcej...

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej