BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, otoczonego wielkim tłumem, który pragnie słuchać Jego słów. Pan Jezus wygłasza wtedy „programowe” przemówienie, w którym syntetycznie nakreśla podstawy swojego nauczania i Ewangelii: mówi o błogosławieństwach Królestwa Niebieskiego, na których koncentruje się temat Liturgii dzisiejszej niedzieli: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię [...]” (Mt 5,3-10).  Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej