JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE DROGĘ PANU

Wśród wielkich osobistości Starego Testamentu, które Kościół prezentuje nam w czasie Adwentu, dominuje surowa postać świętego Jana Chrzciciela, proroka posłanego przez Boga, by głosił i przygotował ludzi swojej epoki na rychłe przyjście Zbawiciela. Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej