PRZYKAZANIE NOWE

Słowa dzisiejszej Ewangelii powinniśmy dobrze zapamiętać, wielokrotnie rozważać a przede wszystkim wcielać w życie z największą starannością. Co takiego mówi nam Pan Jezus?

Daję wam przykazanie nowe, ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI TAK, JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.”

 

 Słowa Ewangelii według świętego Jana                                     J 13, 31-33a. 34-35 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: 

«Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.

* * * * * * * 

Komentarz

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

Kiedy dusza naprawdę kocha Boga, potrafi także kochać bliźniego; potrafi go kochać takim jakim jest, pomimo jego wad, pomimo różnych przykrości czy zranień, które ten mu sprawił. Dusza miłująca w ten sposób nie zatrzymuje się na tych sprawach, ale wznosi się o wiele wyżej: aż do tego stopnia, że w swoich bliźnich szuka Boga, w Niego się wparuje i dla Niego, «propter Deum», kocha wszystkich, bez różnicy i bez zastrzeżeń.

Dusza, która kocha w sposób nadprzyrodzony, natychmiast pojmuje głęboką logikę zawartą w słowach Apostoła: „Jeśliby ktoś mówił «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą”. Staje się zdolna, by objąć przykazanie miłości z całym bogactwem w nim zawartym: „Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego” ( 1J 4, 20-21).

TYLKO SYMPATIA I FILANTROPIA?

Jeśli miłuję mojego bliźniego, ponieważ jest sympatyczny, bo mi pomaga, przynosi jakąś korzyść, czy też jego przyjaźń stanowi dla mnie wsparcie, jeśli go kocham ze względu na jego zalety: bo jest uprzejmy, ujmujący, to moja miłość nie jest nadprzyrodzona, a jedynie czysto ludzka.

Jeśli jestem dobry dla bliźniego, jeśli przychodzę mu z pomocą, bo wzbudza we mnie litość, bo kieruje mną obowiązek ludzkiej solidarności, to moją miłość można nazwać jedynie sympatią, filantropią, ale jeszcze nie prawdziwą miłością, której charakterystyką jest miłowanie bliźniego «propter Deum» - czyli z miłości dla Boga.

MIŁOŚĆ BEZ WARTOŚCI...

Moja miłość jest prawdziwą cnotą tylko na tyle, na ile między mną i bliźnim w grę wchodzi miłość Boża- na ile miłość bliźniego pobudzana jest przez miłość do Boga. Im bardziej zaś kieruję się motywami ludzkimi, takimi jak współczucie, naturalne zalety, więzy krwi, itp. — tym bardziej jest to zwykła, ludzka miłość, która nie niesie z sobą żadnej zasługi, ani nie posiada wartości prawdziwej miłości. „Miłość bliźniego nie ma zasługi, jeśli nie kochamy bliźniego ze względu na Boga" (św. Tomasz). W tym właśnie sensie św. Paweł powiedział: „I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał” (1Kor 13,3).

NIE OSZUKUJ SIEBIE – STAŃ W PRAWDZIE

Łatwo jest się łudzić, że posiadamy wielką miłość, gdy kochamy tylko tych, którzy nas kochają, gdy jesteśmy pełni troski i życzliwości wobec tych, którzy myślą podobnie jak my i są z nami solidarni. Tymczasem kierujemy się zwykłą ludzką miłością, w której nie ma nic z miłości Bożej. „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują — powiedział Jezus — cóż za nagrodę mieć będziecie? (...) Czyż i poganie tego nie czynią?” (Mk 5,46 - 47). Jeśli chcę, aby moja miłość bliźniego była prawdziwą miłością, muszę wznieść się o wiele wyżej, muszę dostrzec Boga w bliźnim, muszę kochać go w odniesieniu do Boga i dla Boga. Tylko wtedy, moja miłość do bliźniego będzie aktem miłości pojmowanej jako cnota teologiczna i tylko wtedy prawdziwie wypełnię przykazanie miłości bliźniego.

Intimita Divina

 

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej