DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIE I NA ZIEMI

Dzisiejsza liturgia przedstawia ku naszemu rozważeniu Wniebowstąpienie Pana Jezusa do nieba. Chociaż Zbawiciel wstępuje do nieba, nie pozostawia nas samych, mówiąc: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Uroczystość Wniebowstąpienia, chce rozbudzić w naszych sercach pragnienie, aby po ziemskim pielgrzymowaniu, dotrzeć do niebieskiej ojczyzny. Słowa św. Augustyna niech będą nam pomocą w rozważaniu o tej prawdzie wiary.

Ewangelia

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Oto Słowo Boże

* * * * * * *

Komentarz

Dziś bracia, jak usłyszeliśmy, Pan nasz Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Niech wstąpi z Nim i nasze serce. Słuchajmy Apostoła mówiącego: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,1).  Albowiem tak wstąpił, że od nas nie odszedł. My również tam z Nim jesteśmy, chociaż z ciałem naszym nie stało się jeszcze to, co nam obiecano. On już został wywyższony ponad niebiosa. Z tego powodu nie powinniśmy wątpić w pewne i anielskie zamieszkanie w niebie, gdyż rzekł: „Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił” (J 3,13). Lecz to zostało powiedziane z powodu jedności, dzięki której On jest naszą głową a my Jego ciałem, i nawet gdy wstąpił do nieba, nie oddzieliliśmy się od Niego. Ten, który zstąpił z nieba, nie żałuje nam tego, lecz teraz jakoby woła: Bądźcie moimi członkami, jeśli chcecie wstąpić do nieba. W tym przeto zbieramy siły, tym żyjemy wszystkimi pragnieniami. O tym rozmyślajmy na ziemi, czym będziemy w niebiosach. Wtedy pozbędziemy się ciała śmiertelnego, lecz teraz pozbądźmy się starej przewrotności ducha. Z łatwością ciało uniesie się na wysokości niebieskie, jeśli nie będzie je uciskało brzemię grzechów.

św. Augustyn (†430)

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej