APOSTOŁOWIE PRZY GROBIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Najświętsza Maryja Panna, której w straszliwych godzinach ukrzyżowania Jej Syna towarzyszyły święte niewiasty, nie poszła z nimi, kiedy chciały zakończyć balsamowanie ciała umarłego Jezusa. Maria Magdalena i pozostałe kobiety, szły za Jezusem od Galilei, ale zapomniały, że Pan mówił o swoim zmartwychwstaniu trzeciego dnia. Najświętsza Maryja Pana wiedziała, że Jej syn Zmartwychwstanie. Czekała na swego uwielbionego Syna w atmosferze modlitwy, której nie potrafimy sobie wyobrazić ani opisać.  

 

Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana   (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto Słowo Boże 

* * * * * * * 

Komentarz

MARYJA PIERWSZA WIDZI ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Św. Jan Paweł II mówi: „Ewangelie nie mówią nam o objawieniu się zmartwychwstałego Jezusa Maryi. Ponieważ jednak była szczególnie blisko przy Krzyżu Syna, musiała także w sposób uprzywilejowany doświadczyć Jego Zmartwychwstania”. Bardzo stara tradycja Kościoła przekazuje nam, że Jezus najpierw objawił się swojej Matce. Stało się tak dlatego, że Ona jest pierwszą i główną współodkupicielką rodzaju ludzkiego, w doskonałym zjednoczeniu ze swym Synem. Objawienie to dokonało się bez świadków, ponieważ miało całkowicie inne motywy aniżeli objawienia niewiastom i uczniom. Apostołów i niewiasty potrzebował pocieszyć i ostatecznie pozyskać dla wiary. Najświętsza Maryja Panna, która została ustanowiona Matką rodzaju ludzkiego pojednanego z Bogiem, ani na chwilę nie przestała być w doskonałej jedności z Trójcą Przenajświętszą. Nadzieja w zmartwychwstanie Jezusa żyła w Jej sercu.

ZJEDNOCZYĆ SIĘ Z RADOŚCIĄ MARYI

Nie wiemy, jak wyglądało objawienie się Jezusa swojej Matce, Marii Magdalenie ukazał się tak, że w pierwszej chwili Go nie poznała. Do uczniów z Emaus przyłączył się jako podróżnik. Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku objawił się przy zamkniętych drzwiach. Swojej Matce, jak możemy sobie wyobrazić, pojawił się w taki sposób, że natychmiast poznała Jego uwielbiony stan i wiedziała, że nie będzie prowadził takiego samego życia na ziemi jak przedtem. Po tak wielkim cierpieniu Maryję napełniła ogromna radość. „Któż zdoła wyrazić radość Panny Najświętszej, gdy ujrzała w tym dniu zmartwychwstałego Syna? Bo jest rzeczą pewną, że ponieważ to Ona odczuła najmocniej bóle Jego Męki, Jej przypadła w udziale największa radość z Jego Zmartwychwstania. Co czuła święta Pani, gdy ujrzała przed sobą Syna żywego w otoczeniu świętych ojców? Jakie musiały być Jej uściski, pocałunki, łzy Jej kochających oczu i jak mocne musiało być pragnienie pójścia za Nim, o ile by Jej to było dane” (Ludwik z Granady). Zjednoczmy się z tą olbrzymią radością.

WIELKANOC U BOKU MARYI

Święty Tomasz z Akwinu co roku podczas tego święta radził swoim słuchaczom, by nie zapomnieli pogratulować  Najświętszej Maryi Pannie Zmartwychwstania Jej Syna. To właśnie uczynimy, odmawiając dzisiaj modlitwę Królowo Nieba, która w okresie wielkanocnym zastąpi Anioł Pański: „Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo Ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja”... Prośmy Ją, byśmy zmartwychwstali na zawsze z wszelkiego grzechu i byśmy trwali w zażyłej jedności z Jezusem Chrystusem. Poczyńmy postanowienie, że ten okres wielkanocny przeżyjemy u boku Najświętszej Maryi Panny.

 

fragmenty: „Rozmowy z Bogiem” F.F. Carvajal

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej