WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY

Widzę, bracia, że przyszliście dzisiaj do kościoła chętniej niż zwykliście to czynić, i że przynieśliście z radością gałązki drzew. Ale na co się to przyda tym, którzy nie wiedzą dlaczego to czynią, albo też co one oznaczają?

 

Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  (Mt 21, 1-11)

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida! 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Oto Słowo Boże

 

* * * * * * * 

Komentarz

Powinniście wiedzieć, że w tym dniu, to jest na pięć dni przed swoją męka, Zbawiciel nasz dosiadł oślęcia na Górze Oliwnej, aby udać się do Jerozolimy, a gdy tłumy usłyszały, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wyszły Mu na przeciw z gałązkami palm, i gdy już zbliżał się do zejścia z Góry Oliwnej, tłumy schodzących poczęły pełne radości wielkim głosem chwalić Boga. I przez te pięć dni, to jest, aż do wieczora dnia piątego, kiedy to po wieczerzy został wydany, każdego dnia nauczał w świątyni, a każdej nocy pozostawał na Górze Oliwnej. A ponieważ dziesiątego dnia zamykano baranka, którego synowie izraelscy składali w ofierze dnia czternastego, słusznie tego dnia, w którym zamykano baranka — typ Jezusa — wszedł do Jerozolimy ów prawdziwy Baranek, którym jest Chrystus Pan, On, który w piątek miał zostać ukrzyżowany. Dziś więc tłumy słały swoje szaty na drodze, a inni uciąwszy gałęzie z drzew, podobnie słali je na drodze, którą kroczył Pan.

Święta Matka Kościół czci to dzisiaj cieleśnie, aby się kiedyś spełniło na sposób o wiele ważniejszy — duchowo. Bo oślę wszelką duszę świętą przedstawia. Pan siedzi na oślęciu i zmierza do Jerozolimy wtedy, gdy mieszkając w duszach waszych sprawia, że gardzimy światem, a miłujemy niebieską ojczyznę. Rzucacie Panu na drogę szaty, gdy przygotowując Mu drogę do was, ciała swe umartwiacie przez wstrzemięźliwość. Ucinacie gałęzie z drzew, jeśli ukochawszy cnoty świętych Ojców przygotowujecie drogę do siebie przybywającemu Panu. Kim był Abraham? Kim był Jozef? Kim Dawid? Kim byli pozostali sprawiedliwi, jak nie owocującymi drzewami? Uczcie się od Abrahama posłuszeństwa, od Józefa — czystości, od Dawida — pokory, jeśli pragniecie otrzymać wieczne zbawienie.

A ponieważ palma oznacza zwycięstwo, niesiemy palmy w rękach wtedy, gdy tak Panu śpiewamy pochwały zwycięstwa, iż żyjąc dobrze, staramy się zwyciężyć szatana. A to, bracia, powinniście wiedzieć, że na próżno niesie gałąź oliwną ten, który nie miłuje czynów miłosierdzia. Podobnie bez żadnego pożytku niesie palmę ten, którego szatan zwyciężył przez oszustwo. Zwróćcie się do waszych sumień i sprawdźcie, czy nastawienie ducha waszego odpowiada temu, co czynicie cieleśnie.

Wierzcie silnie, bracia, że stanowi to dla nas niebezpieczeństwo, jeślibyśmy wam nie zwiastowali tajemnic naszego Zbawiciela, dla was natomiast, jeślibyście je lekceważyli. Napominamy was w końcu, abyście im bardziej zbliża się Wielkanoc, tym bardziej przygotowali się do niej przez oczyszczenie z wszelkiej zazdrości, nienawiści, gniewu, zniewag, obelg i oszczerstw, aby móc godnie święcić ów dzien.

Odpuście tym, którzy zgrzeszyli przeciw wam, aby i Pan przebaczył wasze grzechy, bo jeśliby kto zachował gniew lub nienawiść względem nawet jednego człowieka, będzie obchodził Wielkanoc na swoje nieszczęście; w tej bowiem świętej Komunii nie będzie wraz z Piotrem spożywał życia, ale z Judaszem śmierć. Niech to odwróci od was Ten, który stworzył was swoją mocą, a miłością odkupił, Jezus Chrystus, Pan nasz, który z Ojcem i Synem żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Anonim (IX w.)

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej