CHRZEST JEZUSA

Święto Chrztu Pańskiego, wspomina szczególnie uroczysty moment, w którym sam Bóg Ojciec i Duch Święty objawia Boskość Jezusa. W Boże Narodzenie, Jezus objawia się ubogim i prostym pasterzom; w święto Objawienia Pańskiego, zostaje rozpoznany i uznany przez pogańskie narody reprezentowane przez Trzech Króli, jako oczekiwany król i Mesjasz. Chrzest Pana jest również epifanią – objawieniem. 

Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza     Mt 3, 13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Oto Słowo Boże

* * * * * * *

Komentarz

TEN JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY...

Dzisiejsza uroczystość stanowi ważne wydarzenie w życiu Jezusa, nie ze względu na wartość chrztu pokuty, którego Jezus nie potrzebował, lecz ze względu na niezwykłe zjawiska, które mu towarzyszą. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii: „Jezus wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i (Jan) ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»” (Mt 3,16). Słowa uroczyście wypowiedziane przez Ojca, otwierają niebo, które było zamknięte przez grzech. Obecność Ducha Świętego potwierdza jednoznacznie tożsamość Jezusa i świadczy, że ten Jezus, który zmieszał się z tłumem grzeszników i który pokornie pozwala się ochrzcić przez Jana w rzece Jordan, jest Synem Bożym; jest Mesjaszem posłanym dla zbawienia świata. W Nim Ojciec znajduje swoje upodobanie.

DZIECI BOŻE! 

My także, przez Chrzest stajemy się umiłowanymi synami Ojca, który nas zradza „z wody i z Ducha” (J 3,5), a poprzez te nowe i prawdziwe duchowe narodziny, daje nam życie nadprzyrodzone, jego własne życie Boże. Jakże niezwykłe skutki ukrywa w sobie sakrament Chrztu! Bez żadnej naszej zasługi, zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego i od każdego innego grzechu; Nasz dusza zostaje przemieniona mocą Ducha Świętego w świątynię Trójcy Przenajświętszej; zostajemy podniesieni do godności dzieci Bożych i otrzymujemy prawo, by wejść do wiecznego i błogosławionego życia Nieba. Jakże wielka zachodzi w nas przemiana: z biednych stworzeń, stajemy się dziećmi Bożymi! Tajemnicza i zarazem niezwykła to rzeczywistość! Chrzest jest tak wielkim darem, że tylko w niebie będziemy mogli zrozumieć jego ogromną wartość.

CHRZEST W DOROSŁOŚCI?

Wielu chrześcijan niestety nie pojmuje, ani nie docenia wielkości i istoty Chrztu, dlatego nie są dziś rzadkością rodzice, którzy z obawy przed pogwałceniem wolności swoich dzieci, wolą odłożyć Chrzest aż do ich dorosłości, pozbawiając ich w ten sposób daru, który czyni je dziećmi Bożymi. Chcemy przypomnieć tym rodzicom, że Chrzest dzieci  tuż po narodzinach, nie jest atakiem na ich wolność, ale raczej prawem, które dzieci mają, by otrzymać ten cenny dar, tak szybko, jak tylko jest to możliwe, podobne do tego, aby były poczęte, urodzone i kształcone. Co więcej, Chrzest jest darem o wiele cenniejszym od jakiegokolwiek innego dobra.

JAKIE IMIĘ WYBRALIŚCIE DLA SWOJEGO DZIECKA?

Wiele też można powiedzieć o niektórych dziwnych imionach, które są nadawane dzieciom. Nie zapominajmy, że noszenie imienia świętego, nie jest tylko „pustą” ozdobą, ale oznacza, że mamy  w Niebie patrona, który nas chroni i który jest naszym wzorem na drodze do Boga. Być może wielu nie zdaje sobie sprawy z nieskończonej wartości tego sakramentu i uważa Chrzest, jako zewnętrzny rytuał, który nie ma żadnego sensu. Być może wielu chrześcijan nawet nie pamięta daty własnego Chrztu. Każdego roku świętuje się wiele wydarzeń z życia, ale rzadko lub prawie nigdy nie świętuje się własnego Chrztu. A przecież jest to rocznica, którą powinniśmy świętować bardziej uroczyście niż nasze narodziny.

OBOWIĄZKI OCHRZCZONYCH

Chrzest wiąże się również ze spełnianiem obowiązków chrześcijanina. Musimy powiedzieć, że Chrzest jest sposobem życia, który angażuje całą naszą istotę i dotyka każdej działalności, wewnętrznej i zewnętrznej, każdego zawodu i stanu cywilnego. Być chrześcijaninem oznacza myśleć i działać jak Jezus; oznacza życie zgodne z duchem Ewangelii; wykształtowanie nowego sposobu widzenia, osądzania, oceniania, mówienia, zachowywania się, które w pełni odzwierciedla to, co czynił i jak czynił Jezus, nasz Boski wzór.

Trzeba również pamiętać, że Chrzest nie eliminuje w nas korzeni grzechu. Tak więc, droga chrześcijanina, to droga oczyszczenia, która zobowiązuje nas do walki z nieuporządkowanymi uczuciami, pychą, miłością własną i każdą inną złą skłonnością. Aby postępować na dobrej drodze cnót i świętości, każdy chrześcijanin ma obowiązek walczyć każdego dnia przeciw temu złu. Aby żyć jak dzieci Boże, musimy umartwiać nasze zmysły i umierać każdego dnia dla siebie. W stopniu, w jakim umrzemy dla grzechu, możemy wzrastać i rozwijać w nas życie Boże Jezusa.

Dziś, w szczególny sposób, chcemy podziękować Bogu za dar Chrztu. Prośmy Najświętszą Dziewicę, aby pomogła nam być wiernymi naszym obietnicom chrzcielnym; abyśmy nie popełniali grzechów, które niweczą niezwykłe owoce tego sakramentu. 

 

O. Gabriel Pellettieri, FI

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej