JEZU, WSPOMNIJ NA MNIE, GDY PRZYJDZIESZ DO SWEGO KRÓLESTWA

Kościół zamyka Rok Liturgiczny Uroczystością Chrystusa Króla, która jest zwieńczeniem i szczytem wszystkich tajemnic zbawienia. Święto powszechnego królowania Chrystusa zostało wprowadzone przez papieża Piusa XI, aby przypomnieć naszemu zdechrystianizowanemu światu królewskie prawa Jezusa, jak również niezwykłe korzyści wypływające z Jego królowania nad nami. Człowiek, a z nim całe stworzenie, na skutek grzechu pierworodnego, został poddany pod władzę szatana. Nasz Zbawiciel poprzez swoją śmierć mającą wartość odkupieńczą, uwolnił go i odzyskał. Teraz, jako najwyższy Król wszechświata, sprawuje nad nami, jak i nad każdą rzeczywistością stworzoną, niepodzielną i całkowitą władzę.  Czytaj więcej...

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej