JEZUS ZAPOWIADA PRZEŚLADOWANIA SWOICH WYZNAWCÓW

Dzisiaj, pod koniec roku liturgicznego,  Kościół proponuje nam rozważenie ostatniego wydarzenia w dziejach świata: powtórnego przyjścia Pana w chwale. Boskie Objawienie mówi, że Jezus jest centrum wszechświata: przez Niego wszystko zostało stworzone i w Nim, na końcu czasów, wszystko się wypełni. To właśnie  w świetle tej tajemnicy, należy rozumieć i interpretować obecną rzeczywistość i dramatyczne wydarzenia ostatnich czasów. Czytania dzisiejszej pouczają nas, że przewidując te wydarzenia  nie należy  niepokoić się czy zniechęcać, ale raczej żyć, przyjmując postawę dziecięcego oddania się Bogu, intensywnej modlitwy i ciągłego duchowego zaangażowania, w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Tak, Pan przybędzie przy końcu świata, aby oddać sprawiedliwość; Szczęśliwy ów sługa, który składa swą sprawę w ręce Boga i pozostaje mu wierny aż do końca!  Czytaj więcej...

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej