UDUCHOWIONE ŻYCIE ZMARTWYCHWSTAŁYCH

Liturgia tego dnia zaprasza nas do zastanowienia się nad prawdą, której Kościół zawsze nauczał i która stanowi część Wyznania Wiary, które składamy, a jest nią zmartwychwstanie umarłych. Istotne znaczenie tego tematu wynika z faktu, że dziś żyjemy w materialistycznym społeczeństwie, w którym brakuje „powietrza duchowego”, niestety, także wśród katolików, którzy wyrażają wątpliwości co do prawdziwości naszego przyszłego zmartwychwstania oraz istnienia życia wiecznego. Skorzystajmy zatem z okazji, jaką daje nam Kościół, aby umocnić naszą wiarę w tę niezwykle ważna prawdę.  Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej