KTO NIE WYRZEKA SIĘ WSZYSTKIEGO, NIE MOŻE BYĆ UCZNIEM JEZUSA    

Doskonałym wyjaśnieniem dzisiejszej Ewangelii są słowa św. Maksymiliana M. Kolbe „Dusza sama przygotuje sobie wieczność. Pan Bóg tak urządził, dając człowiekowi wolną wolę, aby on sam był autorem wieczności” (Konferencja z 22 X 1940).  Czytaj więcej...

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej