KRÓLESTWO BOŻE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH NARODÓW 

Wieczne zbawienie człowieka jest zagadnieniem o pierwszorzędnym znaczeniu, dlatego liturgia tak często podaje je ku naszej rozwadze. W dzisiejszej Ewangelii zbawienie ukazane jest poprzez obraz uczty, którą Bóg w swojej wielkiej wspaniałomyślności, przygotował w swoim Królestwie. Wszyscy, bez wyjątku, są zaproszeni do wzięcia w niej udziału. Jednak tylko ci, którzy starają się wiernie naśladować Jezusa na drodze wyrzeczenia, będą do niej dopuszczeni i zasiądą przy Królewskim stole.   Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej