GOTOWOŚĆ NA PRZYJŚCIE PANA

Słowo Boże w tą niedzielę przypomina nam, że życie chrześcijanina na ziemi jest drogą oczekiwania na ostateczne spotkanie z Jezusem-Sędzią. W świetle wiary, chrześcijanin odkrywa, że egzystencja człowieka jest ukierunkowana na życie wieczne w Raju i że Bóg, zawsze wierny swoim obietnicom, z pewnością doprowadzi do końca dzieło zbawienia również w nas, u kresu naszego ziemskiego życia. Ponadto, dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że w tej drodze ku wieczności konieczne jest to, aby być zawsze przygotowanym, bo Pan przyjdzie niespodziewanie, jak złodziej, i poprosi nas o zdanie sprawy z własnego życia.   Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej