MARTA I MARIA PRZYJMUJĄ CHRYSTUSA

Jedną z cech charakterystycznych dzisiejszego świata jest aktywizm. Człowiek, pochłonięty tym, by dokonywać coraz to większych dzieł, wdaje się nie mieć czasu na to, by zatrzymać się przez chwilę i zastanowić nad sprawami najistotniejszymi: poznaniem Boga, słuchaniem Jego słowa, kochaniem Go, przebywaniem w Jego towarzystwie. Taki sam zarzut jak Marcie, Pan Jezus mógłby postawić dzisiaj wielu katolikom, którzy spędzają dnie na nieustannej pracy, nie zwracając żadnej uwagi na Pana Boga. Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej