PRZYPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE

Jakże ważną lekcję daje nam Jezus! Daje nam jasno do zrozumienia, że my nie jesteśmy tymi, którzy mogą sobie „wybrać” bliźniego według własnych upodobań, własnych kategorii, czy też sympatii. Innymi słowy, kochać bliźniego znaczy pokonać opór natury, która chciałaby decydować o tym, kto ma być przez nas lubiany, a kto nie, i wychodzić naprzeciw tym, którzy są w potrzebie, nie zwracając uwagi na różnice klas, krwi, czy narodowości.  Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej