POKÓJ KRÓLESTWA BOŻEGO

Dzisiejsza liturgia zachęca nas, aby zastanowić się nad poważną odpowiedzialnością, jaką mamy, aby rozpowszechniać Ewangelię Jezusa i głosić wszędzie obecność Królestwa Bożego. Czytania biblijne tej niedzieli mówią o podstawowych wymaganiach, które muszą charakteryzować głoszenie Ewangelii oraz umiejętności ucznia Chrystusa w wypełnianiu swojego posłannictwa. Każdy chrześcijanin, jako, że jest ochrzczony, jest misjonarzem w służbie Ewangelii. Wszyscy, zatem, wezwani jesteśmy przez Mistrza i jesteśmy posłani przez Niego do głoszenia Królestwa Bożego. Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej