TRZEBA PORZUCIĆ WSZYSTKO, ABY IŚĆ ZA JEZUSEM

Życie chrześcijanina jest drogą wiodącą po śladach Jezusa. Słowo Boże podkreśla dzisiaj podstawową cechę tej drogi: bezwarunkowe  i całkowite przylgnięcia do Jezusa. Ten, kto decyduje się podążać za Boskim Mistrzem, musi być gotowy na to, by do końca podzielić Jego życie i uczestniczyć w Jego misji ze wszystkimi idącymi za tym wymaganiami.   Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej