Niedziela, 3 maja 2015, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, była dniem wielkiej radości dla naszej wspólnoty zakonnej. Nasza siostra, Siostra Maria Eucharystia Maksymiliana Hije złożyła swoje śluby wieczyste bezgranicznego poświęcenia się Niepokalanej, posłuszeństwa, ubóstwa i czystości wiążąc się na całe życie z Panem Jezusem, swoim Oblubieńcem i stając się pełnoprawnym członkiem Instytutu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej.

Zaślubiny Siostry z Panem Jezusem odbyły się w Niepokalanowie, w Kaplicy-Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego, w miejscu dla nas bardzo drogim ze względu na duchową więź łączącą nas z tym Świętym, który jest inspiratorem naszego charyzmatu, Patronem Instytutu i naszym duchowym Ojcem.

Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył o. Łukasz Genovese, OFMCap. a śluby przyjęła Radna Generalna i delegatka Matki Generalnej, Matka Maria Anuncjata Orsi.

Na uroczystości była obecna Pani Ambasador Filipin w Polsce p. Patricia Ann Paez wraz ze swoją delegacją która reprezentowała też rodzinę Siostry M. Eucharystii nie mogącą przybyć na tę okazję.

Akt Profesji poprzedził śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której s. M. Eucharystia leżała krzyżem przed ołtarzem przykryta niebieskim welonem, symbol jej śmierci dla świata i całkowitego ukrycia się w Niepokalanej, wyrażając tym samym swoje poddanie Chrystusowi i przyzywając wstawiennictwa świętych Orędowników. Akt Profesji siostra odczytała klęcząc przed Delegatką, a następnie podpisała go na ołtarzu. Potem miała miejsce modlitwa błogosławieństwa, podczas której Celebrans wyciągając ręce nad neoprofeską dokonał aktu konsekracji- potwierdzając tym samym jej wyłączną przynależność do Boga. Pobłogosławił również obrączkę, którą włożył na palec siostry jako „oblubieńczy znak jej wiernej miłości do Chrystusa”, oraz koronę cierniową, „na znak jej upodobnienia się do Ukrzyżowanego Oblubieńca”.

Liturgię ubogacił piękny śpiew w wykonaniu naszych sióstr i postulantek przybyłych specjalnie na tę okazję z Włoch. Wszystkim obecnym udzieliła się szczególna atmosfera tej uroczystości, która trwała także podczas poczęstunku w Domu Rekolekcyjnym w Niepokalanowie.

Niepokalana niech wynagrodzi wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom Instytutu, którzy przyczynili się do tego aby ta tak bardzo ważna chwila w życiu Siostry Marii Eucharystii Maksymiliany wypadła tak pięknie i tak uroczyście.

Copyright © 2020 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej