• Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

"Bogurodzico Dziewico, Matko Łaski Bożej, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, (...) oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszyskie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszysko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej....

Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen!". 

 

Obfitego w łaski miesiąca maja pod spojrzeniem Niepokalanej!

 

„Człowiek jest na właściwej drodze, gdy idzie za Maryją, która zawsze ukazuje nam Chrystusa i mówi: Cokolwiek wam Syn mój każe, czyńcie”

Stefan Kardynał Wyszyński, Jasna Góra, 5 sierpnia 1974

„Nie wystarczy się modlić do Matki Bożej w niedzielę i święto; trzeba współpracować z Nią, przyjmując odpowiedzialność za Kościół, idąc Jej śladami, nawet jeśli to droga pod Krzyż”

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

 

   W Brazylii, w mieście Anapolis, siostry są obecne już od 1995 roku gdzie otworzyły dom formacyjny dla aspirantek i postulantek. Od 2005 roku głównym zadaniem sióstr posługujących na terenie Brazylii, jest opieka nad dziewczynkami z ulicy w Domu Miłości św. Ojca Pio z Pietrelciny znajdującym się tuż przy klasztorze, zdolnym przyjąć około 25 dziewczynek.  Ponadto Siostry prowadzą katechezy dla dzieci oraz współpracują z tamtejszymi parafiami.

 

 

 

 

    W 2012, na zaproszenie Biskupa, siostry otworzyły w Radovia w Anapolis jeszcze jeden dom pomocy dla dzieci które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej.

 dzieci w pracy

Copyright © 2020 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej